UTH Poker - ПРЕДИЗВИК

Играј УТХ Покер, биди победник на неделниот предизвик и освои голема награда како најдобар играч.
 

ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКОТ

1. Право на учество имаат сите посетители во Ле Гранд Казино;

2. Предизвикот почнува секој Понеделник по 22:00 часот и завршува наредниот Понеделник по 22:00 часот, до промената на моменталниот крупие (тоа се смета како еден период);

3. Во предвид се земаат сите одиграни раце во периодот додека трае самиот предизвик и важат само за тој период;

4. Победник е оној кој ја одиграл најјаката добитна рака во тој период

5. Победникот на предизвикот добива 20 пати од Анте влогот кој бил вложен за време на одигрувањето на најјаката рака;

6. Добивката може да се подигне во период од 24 часа од завршувањето на неделниот предизвик. Доколку победникот од тој неделен предизвик не ја подигне добивката во наведениот рок, таа ќе стане неважечка и повеќе нема да може да се подигне;

7. За секое недоразбирање поврзано со овој предизвик конечна е одлуката на Менаџментот;