Автомати

Во Ле Гранд Казино Скопје и Ле Гранд Казино Битола има автомати од фирмиte "Atronic", "IGT" и "Novomatic".